Goede doelen

In 2010 besloot Cor van Zadelhoff om het eigendom van zijn vastgoedonderneming geleidelijk over te dragen aan goede doelenstichtingen.

Drs. Cor van Zadelhoff Fonds

Stichting Drs. Cor van Zadelhoff Fonds richt zich voornamelijk op onderhoud- en restauratiebijdragen ten behoeve van gebouwen met culturele bestemming en/of beeldbepalende gebouwen, die onvoldoende economisch draagvlak hebben; maar ook maatschappelijk of cultureel nuttig werk en onderzoek wordt ondersteund.

Zadelhoff Cultuur Fonds

Met deze stichting is een platform gecreëerd om diverse goede doelen, vooral op het culturele vlak, financieel te ondersteunen. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan projecten in de gemeente Stichtse Vecht en regio.

Fonds Neven en Nichten

De Stichting Fonds Neven en Nichten Van Zadelhoff is opgericht vanuit de idee om de directe familie van Cor van Zadelhoff direct of indirect iets te kunnen laten betekenen voor mensen en organisaties die steun verdienen in hun ontwikkeling en welbevinden met als oogmerk de kwaliteit van leven te verbeteren. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van financiële steun aan onder meer projecten op sociaal-maatschappelijk gebied en op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie.

Deze stichtingen die allen de ANBI-status bezitten, zijn inmiddels ongeveer 60% economisch gerechtigd tot de vastgoedonderneming. De eigendom van en zeggenschap over de aandelen van de vastgoedonderneming ligt bij Stichting Administratiekantoor Goedland.

Environmental, Social en Governance

Zadelhoff geeft ruim aandacht aan ESG (Environmental, Social en Governance) aspecten. ESG speelt een rol in elke levensfase van een vastgoedbelegging, van ontwikkeling tot beheer, van koop tot verkoop.

Op milieugebied compenseren we de CO2 uitstoot van onze vastgoedactiviteiten, verduurzamen we de installaties van onze bestaande gebouwen en passen we moderne technieken toe in onze nieuw ontwikkelde gebouwen. Wij besteden in onze ontwikkelprojecten aandacht aan toekomstbestendigheid door daar waar het kan circulair en bio-based te ontwerpen. We werken met BREEAM en MPG classificeringen en besteden aandacht aan biodiversiteit.

Wij koesteren onze ethische en duurzame relaties met werknemers, leveranciers, klanten, huurders en adviseurs.

Wij werken met een divers en inclusief team waarbij de menselijke maat voorop staat binnen een transparante governance structuur.


Projectontwikkeling

Zadelhoff creëert bij voorkeur haar eigen vastgoedbezit. Dit kunnen zowel nieuwbouwontwikkelingen zijn als herontwikkelingen. Lees verder…